Vergoedingen

 

Neem bij de aanmelding uw identiteitsbewijs en uw eventuele verwijsbrief mee. Wij adviseren u om na te kijken hoe u voor fysiotherapie bent verzekerd. Dit voorkomt onnodige misverstanden bij betaling van de rekening. Kijk bij verzekeringen op de website om te zien met welke zorgverzekeraars wij een contract hebben. U kunt daar ook zien welke vergoedingen uw verzekeraar heeft voor fysiotherapie. Als u niet of onvoldoende verzekerd bent, zijn wij genoodzaakt de behandelingen bij u in rekening te brengen. Ook bij het niet tijdig annuleren van de behandeling (uiterlijk 24 uur van tevoren) zal de behandeling bij uzelf in rekening worden gebracht.
Voor meer informatie over de verschillende verzekeringen kunt u de website van de zorgverzekeraar raadplegen. Bekijk ook altijd de polisvoorwaarden in de aanvullende verzekering. Ook kunt u informeren bij uw behandelend fysiotherapeut.

 

Wij hanteren de volgende praktijktarieven voor niet gecontracteerde fysiotherapie:
(per 01-01-2018)

Per zitting € 34,00
Toeslag huisbezoek € 14,00
Toeslag inrichting € 10,00
Eenmalig consult met verslaglegging € 66,50
Manuele Therapie € 49,90
Bekkenfysiotherapie € 49,90
Kinderfysiotherapie € 49,90
Lange zitting voor complexe en/of meervoudige zorgvragen € 69,00
Screening in het kader van Directe Toegankelijkheid € 18,00
Screening, Intale en Onderzoek € 60,90
Intake en onderzoek na verwijzing € 50,90
Verstrekte verband- en hulpmiddelen *
Niet nagekomen afspraak ( zie betalingsvoorwaarden)

* De kosten van los van de behandeling verstrekte verband- en hulpmiddelen worden aan u doorberekend.