Kwaliteit

Dat we de kwaliteit centraal stellen heeft er in geresulteerd dat Fysio en Manuele Therapie P.J. van Liere door zowel CZ, Achmea, en Menzis wordt erkend als een praktijk van het hoogste kwaliteitsniveau. Al 9 jaar voldoen we aan de hoogste kwaliteitseisen.  Met deze verzekeringen zijn speciale afspraken gemaakt over zaken zoals kwaliteit en aanbod. 

De kwaliteit in onze fysiotherapiepraktijk heeft continu onze aandacht. structureel geven wij daar vorm aan op de volgende wijze: 

Sinds september 2016 hebben we ons aangesloten bij Het Keurmerk Fysiotherapie. We voldoen aan de eisen van Het Keurmerk. Hiermee tonen we aan dat we voldoen aan de kwaliteitseisen.

Structurele deelname aan vaktechnisch overleg en uitwisseling van kennis en ervaring met collega`s in zogenaamde `Peer Revieuws`.  We bespreken periodiek vaktechnische en organisatorische zaken met elkaar om op deze wijze van elkaar te leren. 

Het gebruiken van een elektronisch patiëntendossier waarbij het behandeltraject wordt ondersteund door specifieke behandelprotocollen gebaseerd op landelijke richtlijnen. Tevens kan zo worden aangesloten bij een centraal elektronisch patiëntendossier (voor zover wij daar onderdeel van uit zullen maken, en met inachtneming van de wensen van de patiënt op dit gebied).

Regelmatig patient tevredenheidsonderzoek door een extern bureau,  Mediquest,  wat een objectief beeld geeft van ons functioneren 

Eenmaal in de 2 jaar wordt ons Kwaliteitssysteem getoetst door Het Keurmerk Fysiotherapie.  Zij verzorgen een visitatie en de hoogste kwaliteitseisen van de grote Zorgverzekeraars worden getoetst. Bij deze visitatie is ook een collegapraktijk aanwezig. Getoetst wordt op o.a.  normen op het gebied van patientenregistratie, maar ook hygiene, privacy, personeelsbeleid, klachtenregeling en andere zaken die de kwaliteit van uw behandeling ten goede komen. In de praktijk betekent dit dat we het ene jaar een praktijk bezoeken voor een visitatie en het andere jaar krijgen we zelf bezoek van een collega praktijk bij de toetsing.

Voor u als patient betekent dit bijvoorbeeld dat wij optimale aandacht besteden aan opmerkingen en klachten die u ons kenbaar maakt. Via een klachten- procedure wordt uw opmerking/klacht afgehandeld en met u besproken. Verder hechten we veel waarde aan uw mening. We hebben ons dan ook verplicht middels een patient tevredenheidsonderzoek, dat via e-mail wordt uitgevoerd, uw mening in ons kwaliteitsmanagementsysteem op te nemen.

Wat mag u van ons verwachten als u voor de eerste keer of met een nieuwe klacht komt:

  • geen wachtlijsten hanteren
  • er voor zorgen dat u indien u dat wenst binnen 2 dagen door een fysiotherapeut kan worden gezien of indien u een spoedverwijzing heeft van de huisarts, dezelfde dag nog.
  • een fysiotherapeut krijgt die op basis van uw klachten en voorkeuren het best bij u past
  • een duidelijk voorstel van ons krijgt over hoe de behandeling er uit gaan zien, wat de behandeldoelen zijn en hoeveel behandelingen ongeveer nodig zullen zijn.
  • uitleg van ons krijgt over het waarborgen van uw pivacy, uw rechten, de eventuele afbelprocedure en vertrouwelijkheid van uw dossier.

Gedurende de behandelingen:

  • een formele tussentijdse evaluatie: is de behandeling nog steed naar wens en verloopt alles nog volgens plan.
  • formele vastlegging van de bezoeken aan de fsyiotherapeut in onze elektronisch patientendossier. Alle gegevens worden door de fysiotherapeuten op dezelfde manier in dit systeem vastgelegd. Hiermee willen we voorkomen dat u uw verhaal meerder keren moet vertellen.

Bij de laatste behandeling:

  • mogelijkheid tot deelname aan het klant tevredenhiedsonderzoek
  • duidelijke adviezen over hoe de behaalde resultaten behouden kunnen blijven

Mocht er onverhoopt toch nog iets niet naar wens zijn, dan beschikken we over een duidelijke klachtenregeling waar iedere fysiotherapeut van op de hoogte is. Wij horen graag van u, zowel de dingen die u goed vindt gaan als de dingen die u niet zo goed vindt gaan.