Klachten en Suggesties

In onze praktijk doen we er alles aan om onze klanten / patiënten zo goed mogelijk te helpen en tevreden te stellen. Bent u toch niet tevreden over uw behandeling ?  Bespreek het allereerst met uw behandelend fysiotherapeut.  In eerste instantie zullen we trachten het in onderling overleg op te lossen.

Om klachten gericht aan te pakken zijn er de volgende mogelijkheden in genoemde volgorde.

  1. Interne Klachtenprocedure
  • Intern klachtenformulier (te verkrijgen in de praktijk) 
  1. Klachtenfunctionaris Keurmerk Fysiotherapie

Een van de klachtenconsulenten van Keurmerk Fysiotherapie neemt dan contact met u op en

zal proberen samen met u en uw fysiotherapeut tot een oplossing te komen.

  1. Geschillen Commissie

In het uiterste geval kan een klacht voorgelegd worden aan een Geschillen Commisie.

De website van Fysio- en Manuele Therapie P.J. van Liere wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld. Omdat we het belangrijk vinden dat de site aan uw wensen voldoet, lezen we graag wat u van de site vindt. Hebt u vragen of opmerkingen over de website ? Mail ze naar info@pvanliere.nl, of stuur ze via WhatsApp  06-16549134  . U krijgt dan bericht van de beheerder van de website. 
Vooral suggesties om het gebruiksgemak van onze site te verbeteren, zien we graag tegemoet. De website is er tenslotte voor u!