Fysiotherapie

203009_nl_editor-photo29

De fysiotherapeut is de deskundige als het gaat over het menselijke bewegingsapparaat. Hij behandelt patienten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen.

Als fysiotherapeut behandelen we op verwijzing van uw huisarts, specialist, verloskundige, bedrijfsarts of tandarts en zijn we voor iedereen direct toegankelijk en heeft u dus geen verwijsbriefje meer nodig van uw arts.

Onze behandeling kan verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld het verbeteren van het bewegend functioneren, het in stand houden ervan en het voorkomen van nieuwe klachten. Regelmatig begeleiden wij patienten om met een beperking te leren leven en helpen wij hem of haar om bijvoorbeeld weer aan het werk te kunnen.
De klachten waarmee patienten bij ons komen, zijn feitelijk zeer uiteenlopend. Wij starten altijd met een uitvoerig onderzoek waarbij we een totaalbeeld proberen te verkrijgen van de patient. We trachten de oorzaak te achterhalen, en relaties met het dagelijks functioneren te analyseren. We stellen een werk-diagnose op en aan de hand daarvan wordt  een behandelplan opgesteld. De diagnose en het behandelplan worden met de patient besproken. De behandeling kan bestaan uit weke delen technieken (massagevormen), mobilisatie, fysiotechniek, oefentherapie, adviezen en begeleiding.  Indien geïndiceerd kan doorverwijzing plaatsvinden naar een gespecialiseerde collega

De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar de preventieve gezondheidszorg. Als fysiotherapeut spelen wij een belangrijke rol in het voorkomen van ziekten en klachten. Mede door de directe toegankelijkheid is er vanaf 1 januari 2006 de mogelijkheid om via een direct consult informatie in te winnen omtrent een klacht of probleem t.a.v. het bewegingsapparaat. Indien dat nodig is, verwijzen wij u terug naar de huisarts die u eventueel doorverwijst naar een specialist.

Als fysiotherapeut baseren wij ons werk zoveel mogelijk op wetenschappelijke inzichten en de daaruit voortvloeiende protocollen en vertalen die kennis in onze praktijk.