Duizeligheid

442600_untitled-132

 

Er zijn diverse vormen van duizeligheid. Verschillende oorzaken kunnen hieraan ten grondslag liggen. Een zorgvuldige diagnostiek is zeer belangrijk.

Er is één vorm van duizeligheid die zijn oorzaak vindt in het evenwichtsorgaan en die zeer goed te behandelen is met fysiotherapie.  Deze vorm van duizeligheid wordt  Benigne Paroxysmale Positionele Vertigo (BPPV) genoemd.

Benigne Paroxysmale Positionele Vertigo (BPPV) wil zeggen een goedaardige, aanvalsgewijze, positieafhankelijke draaiduizeligheid. BPPV wordt veroorzaakt door losgebroken oorsteentjes. Deze oorsteentjes van kalkzout calciumcarbonaat (statoliet) bevinden zich in het utriculum, een gedeelte van het binnenoor, en rusten hier in een gelatineuze massa op zintuigharen. Buiging van de zintuigharen informeert de hersenen over evenwicht en positie. De oorsteentjes kunnen losraken door een infectie, een hoofdtrauma of door slijtage van het binnenoor bij het ouder worden en zich verplaatsen tot in een van de halfcirkelvormige kanalen. Normaal worden deze kanalen alleen geprikkeld door beweging van het hoofd.

Kenmerken van BPPV

Kenmerken van BPPV zijn draaiduizeligheid, aanwezig enkele seconde na het maken van een specifieke beweging van het hoofd, zoals voorover buigen, omrollen in bed of naar boven kijken. De duizeligheid duurt meestal niet langer dan een minuut en is vaak aanwezig in liggende houding. Dit is een kenmerkend verschil van BPPV met andere vormen van duizeligheid

De neuroloog, de KNO-arts of  een gespecialiseerd fysiotherapeut kan vaststellen of er sprake is van deze vorm van duizeligheid. In dat geval kan een effectieve behandeling ingesteld worden.

Beloop BPPV

Bij behandeling verdwijnen de klachten vaak geheel of voor een groot deel na 1 á 3 behandelingen. Bij één op de drie patiënten keert de BPPV weer terug binnen het eerste jaar na de behandeling. Binnen vijf jaar is dit zelfs het geval bij 50%. Mocht de BPPV weer terugkeren, neemt u dan weer contact op met uw fysiotherapeut. Deze zal dan de behandeling kunnen herhalen.

Belangrijk om te weten is dat bij BPPV de verschijnselen op den duur vanzelf verdwijnen. De verschijnselen hebben de neiging om plotseling op te komen en even plotseling weer te verdwijnen. Toch hebben verschillende vormen van behandelen en oefentherapie hun effectiviteit bewezen. In onze praktijk maken wij gebruik van deze technieken om u zo snel en optimaal mogelijk van uw klachten te verlossen.