Corona Update Praktijk 21 maart 2020

Samen met het Paramedisch Platform Nederland (PPN), het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) heeft Zorgverzekeraars Nederland, namens de zorgverzekeraars, na constructief overleg afspraken gemaakt over het veilig verlenen van paramedische zorgverlening tijdens de coronacrisis.

Dat betekent dat de praktijk onder strikte voorwaarden nog geopend is.  Voor de details verwijzen we u naar de Corona pagina op onze website.

Publicatiedatum: 21-03-2020


Terug naar overzicht