Corona Protocol

 

 

 

 

 

Corona Protocol   Update 23-3-2020

 

Het welzijn van onze patiënten en medewerkers staat voorop. Wij leveren verantwoorde zorg en dat betekent dat we er op dit moment  voor kiezen om de behandelingen in de praktijk tot nader order te stoppen. Mede in het licht van de aangescherpte regels van de overheid.

Op basis van de huidige ontwikkelingen en vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid m.b.t. de 1,5 meter regel menen we dat dit nu de juiste keuze is.

We zullen nu volledig inzetten op behandeling op afstand door :

  • Online behandeling via Video bellen met ondersteuning van oefenprogramma`s online
  • Telefonische behandeling voor mensen die niet over digitale middelen beschikken

Deze `behandel`vorm is mogelijk als de patiënt daar toestemming voor geeft.
De Zorgverzekeraars hebben met ingang van 1 maart tot 1 week na beëindigen van maatregelen door het RIVM voor deze vorm van behandeling toestemming gegeven.

Uiteraard zullen niet alle indicaties hiervoor in aanmerking komen. In overleg zal bepaald worden
of deze vorm geïndiceerd is.

  • De behandeling van de huidige patiënten zal (voor zover mogelijk) op deze wijze voortgezet worden.
  • De patiënten waarvan we de behandeling hadden stopgezet vanwege de veiligheid van de patiënten kunnen op deze wijze weer hervat worden
  • Alle nieuwe patiënten (Ouderen, Risicogroepen, patiënten met de bekende symptomen) komen hier ook voor in aanmerking.

We beseffen dat het voor de patiënten mogelijk niet de meest optimale behandelvorm is die we kunnen bieden. Maar we kunnen  op deze wijze toch zinnige zorg blijven bieden en mogelijk een bijdrage leveren  het beperken aan de gevolgen van het Corona virus

 Fysiotherapie van Liere